Havital is een vof van Truus en Ari Ordelman. Havital verzorgt NLP cursussen voor particulieren en bedrijven en coacht particulieren (volwassen- en kindercoaching) en/of bedrijven.

Oogbewegingen en leerstrategieën

Deze 1 daagse training is bedoeld voor leerkrachten, docenten, IB’ers van het basis, middelbaar en speciaal onderwijs. Ook professionals die beroepsmatig met leerlingen en leren werken zijn uitgenodigd, zoals huiswerkbegeleiding, pedagogen en coaches.

In deze training leer je om met gebruik van oogbewegingen leerstrategieën bij leerlingen waar te nemen en daarop aan te sluiten met je lesstof en je uitleg.

We hebben in onze coaching ervaren dat veel kinderen met dyslexie informatie verwerken op een auditieve en auditief digitale manier. Er is dan vaak een discrepantie tussen wat een kind laat zien en wat ie kan. Dit heeft faalangst, een laag zelfbeeld, frustratie of lichamelijke klachten tot gevolg. Door aan te sluiten op de leerstrategie van deze kinderen gaan ze van een onvoldoende naar een dikke voldoende en wordt leren weer leuk.

Lees verder.

Workshops

Havital geeft workshops op locatie. Na een intake wordt het thema, waar de organisatie zich in wil ontwikkelen door middel van een workshop, uitgewerkt.

Team building
Door middel van een workshop kan teamontwikkeling een boost krijgen. Aanrader voor teams van huisartspraktijken, apothekerspraktijken, buurtzorg en wijkverpleegkundigen-teams.

Ook teamontwikkeling voor onderwijs, lager en middelbaar onderwijs, is iets waar Havital ervaring mee heeft opgebouwd.

Ondernemers
Ondernemersverenigingen en MKB, kunnen Havital inzetten voor een workshop voor hun leden, wat de kwaliteit van ondernemerschap gaat verbeteren. Contactmaken is hierbij het essentiele woord. Hoe je dit doet met woorden en houding, en hoe je in contact kunt blijven, zal een thema kunnen zijn van de workshop.

De workshops kunnen als jaarlijkse bijscholing worden ingezet.

Matrix Coaching

Kinderen kunnen flink worstelen met -al dan niet onderhuidse- problemen. Het leren omgaan met dyslexie of ADHD kan een enorme last van de schouders wegnemen. Matrixcoaching is een vorm van kindercoaching.